Iz 42,10-13a (NPD)

Zaśpiewajcie na cześć PANA pieśń nowego rodzaju1! Po krańce Ziemi wyśpiewujcie Jego chwałę! Niech Go wychwala całe stworzenie: morza, wyspy i wszyscy ich mieszkańcy. Do pieśni tej niech przyłączą się pustynie, miasta i osiedla Kedaru. Radosne okrzyki niech popłyną z Petry2, wznosząc się na szczyty gór! Niech mieszkańcy wysp sławią PANA i głoszą Jego chwałę, gdyż PAN pojawi się jako mocarz, niczym wojownik przesycony żarem wojny.

==========

1 Por. Ap 14,3.

2 Dosł. „z Sela”. Skalne miasto nabatejskie wspomniane w kilku miejscach w Biblii. Sami Nabatejczycy zwali je Rakmu („Wielobarwna”). W języku arabskim nosi ono nazwę Wadi Musa, czyli Dolina Mojżesza. Obecnie Petra leżąca w Jordanii jest zabytkiem znajdującym się na liście dziedzictwa światowego UNESCO.

Iz 40,3b-5 (NPD)

8 września 2023

Iz 44,8 (NPD)

8 września 2023