Iz 44,8 (NPD)

Nie lękaj się, mój ludu, ani się nie trwóż! Czyż ja od dawna wszystkiego wam nie zapowiadałem? Jesteście zatem moimi świadkami, których zadaniem jest ogłoszenie, że tylko JA JESTEM Bogiem i poza mną nie ma żadnego innego! Czy ktoś inny jest Skałą1? Przecież poza mną nie ma żadnej Opoki!”.

===========

1 Hebr. Cur („Skała”, „Opoka”) – jedno z często używanych deskrypcyjnych imion Boga JHWH – por. np.: Ps 18,47; Ps 19,5; Ps 28,1; Ps 31,3; Ps 62,3; Ps 62,7-8; Ps 71,3; Ps 73,24; Ps 78,35; Ps 89,27; Ps 92,16; Ps 94,22; Ps 95,1.

Iz 42,10-13a (NPD)

9 września 2023

Iz 45,6b-8 (NPD)

9 września 2023