Iz 40,3b-5 (NPD)

Wyrównajcie swe drogi przed przyjściem PANA! Uporządkujcie swe sprawy, zanim przyjdzie nasz Bóg1! Podźwignijcie to, co jest w was upadłe, a uniżcie wszystko, co jest w was wyniosłe. Wyprostujcie zawiłości i wyboje swego życia, a wtedy się objawi pełnia chwały PANA i wszyscy ujrzą zbawienie od Niego pochodzące! Wtedy PAN przemówi swoimi ustami!

=========

1 Hebr. Elohim.

Iz 32,1-4 (NPD)

7 września 2023

Iz 42,10-13a (NPD)

7 września 2023