Księga Izajasza 41,10 (NPD)

Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie obawiaj się, gdyż jestem twoim Bogiem(*1)!
Umocnię cię i ci pomogę. Podtrzymam cię moją zwycięską mocą(*2).

══════════

(*1) Hebr. Elohim.
(*2) Dosł. „prawicą”. Zarówno „prawica” jak i „zasiadanie po prawicy tronu królewskiego” są w języku hebrajskim metonimią posiadania mocy i pełni władzy.

 

Księga Izajasza 40,28-31 (NPD)

14 listopada 2019

Księga Izajasza 55,8-9 (NPD)

14 listopada 2019