Księga Izajasza 55,8-9 (NPD)

PAN tak oświadczył:
„Mój sposób myślenia jest różny od waszego,
a moje drogi są inne niż wasze”.
Jak bowiem nieboskłon góruje nad ziemią,
tak moje drogi przewyższają wasze,
a moje zamysły górują nad waszymi”.

Księga Izajasza 41,10 (NPD)

15 listopada 2019

Księga Izajasza 55,10-11 (NPD)

15 listopada 2019