Księga Izajasza 40,28-31 (NPD)

Czyżbyś tego nie wiedział lub nigdy nie słyszał,
że PAN jest Bogiem Wiecznym, Stwórcą całej Ziemi?
On nigdy się nie męczy, nigdy też nie nuży,
a Jego mądrość jest niezgłębiona.
On jest źródłem siły dla ludzi znękanych,
i swoją mocą wspiera utrudzonych.
Kiedy w znoju młodzież pada zupełnie wyczerpana
a młodzi mężczyźni chwieją się i słabną,
to ci, którzy ufają PANU, zyskują nowe siły
i wznoszą się wysoko na skrzydłach jak orły.
Tacy biegną do przodu – bez chwili znużenia,
ciągle prą przed siebie, zmęczenia nie czując.

Księga Izajasza 58,1-11 (NPD)

13 listopada 2019

Księga Izajasza 41,10 (NPD)

13 listopada 2019