Iz 41,10 (NPD)

Ty bać się nie musisz, gdyż jestem przy tobie. Nie rozglądaj się na prawo czy lewo w poszukiwaniu bożków, ponieważ to JA JESTEM twoim Bogiem(*1) i twym Wspomożycielem. Dlatego ci pomogę i podtrzymam ciebie mą potężną mocą(*2).
══════════
(*1) Hebr. Elohim.

(*2) Dosł. „prawicą”. Zarówno „prawica”, jak i „zasiadanie po prawicy tronu królewskiego” są w języku hebrajskim metonimią posiadania mocy i pełni władzy.

Iz 40,26 (NPD)

28 września 2023

Iz 43,18-19 (NPD)

28 września 2023