Iz 40,26 (NPD)

Tylko spójrzcie w górę na wielki nieboskłon! Kto stworzył wszystkie gwiazdy na nim umieszczone? One są Jego dziełem, jedna po drugiej. On każdą z nich woła po imieniu. Zliczył je, by mieć pewność, że żadna nigdy się nie zbłąka i nie zawieruszy.

Iz 43,1b-3a (NPD)

27 września 2023

Iz 41,10 (NPD)

27 września 2023