Iz 32,1-4 (NPD)

Słuchajcie mnie, słuchajcie! Oto nadchodzi Król Sprawiedliwości1. Za Jego panowania tylko uczciwi książęta będą sprawować władzę. On będzie Skałą przynoszącą osłonę przed burzą i wiatrem, orzeźwiającą niczym chłodna woda ze zdroju na pustkowiu oraz dającą cień wytchnienia ziemi spieczonej i suchej. Oczy wyczekujących Go nie zaćmią się, a ich uszy będą wszystko dokładnie słyszeć. Wiele serc ludzi wcześniej nierozważnych zyska poznanie oraz zrozumienie, zaś ci, którzy w niepewności często się jąkali, zaczną mówić płynnie i bardzo wyraźnie.

===========

1 Por. Jr 23,5. W Hbr 7,2 tytuł ten został odniesiony do Melchizedeka, który był archetypem Chrystusa.

Iz 38,18-20 (NPD)

5 września 2023

Iz 40,3b-5 (NPD)

5 września 2023