Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,52 (NPD)

Wieczne przekleństwo i straszliwa kara czeka was, znawców Bożego Prawa, którzy dysponując kluczem do osobistego poznania Boga(*1), sami z niego nie korzystacie, a co gorsza przeszka­dzacie jeszcze innym, którzy pragną z niego skorzystać!

——————-

(*1) „Klucz do osobistego poznania Boga” – to znaczy dostęp do Bożego Słowa (tzn. Pisma św.) i jego zrozumienie.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 16 (NPD)

19 marca 2019

Księga Izajasza 40,28-31 (NPD)

19 marca 2019