Iz 40,16-17 (NPD)

Gdyby chcieć złożyć Mu ofiarę całopalną odpowiednią dla Jego wielkości i chwały, to wszystkie lasy Libanu nie byłyby w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości drewna, a zwierząt, które tam żyją, byłoby zbyt mało, by stosownie uczcić godność i majestat naszego Boga. Wszystkie narody świata są niczym wobec Niego. W Jego oczach są nawet czymś jeszcze mniejszym – są nicością, próżnią i całkowitą pustką.

Iz 40,6b-8 (NPD)

6 listopada 2023

Iz 42,6-7 (NPD)

6 listopada 2023