Iz 42,6-7 (NPD)

Ja, PAN, cię powołałem, abyś objawił moją sprawiedliwość(*1). Będę cię strzegł i wspierał, gdyż ustanawiam ciebie Gwarantem Przymierza(*2) dla całego ludu, któremu będziesz moją Światłością(*3), aby wszystkie narody zwróciły się do mnie. Otworzysz oczy niewidomym(*4) i wyprowadzisz jeńców z więzienia. Uwolnisz tych, którzy są trzymani w lochach ciemności(*5).
══════════
(*1) Por. Mt 12,18; J 16,10; Rz 3,22; Rz 3,25; Rz 4,25; Rz 8,30; 1 Kor 1,30; 2 Kor 5,21; Jk 1,20; 1 J 1,9.

(*2) Por. Hbr 9,15; Hbr 12,14.

(*3) Por. Mt 4,16; J 1,4; J 1,8-9; J 3,19; J 8,12; J 12,35; 1 Kor 4,5; Ef 5,14; Kol 2,17; 2 P 1,19; 1 J 2,8; 1 J 2,14; Ap 2,28; Ap 21,23.

(*4) Por. Mt 11,5; Łk 7,22; J 9,1-5.

(*5) Por. Łk 1,79; Łk 7,21; Dz 2,38; Rz 6,18; Rz 6,22; Ef 2,5; Kol 1,13; Kol 2,13.

Iz 40,16-17 (NPD)

7 listopada 2023

Iz 44,9 (NPD)

7 listopada 2023