Iz 38,18-20 (NPD)

To nie Szeol1 Cię sławi ani Śmierć wychwala,
tego też nie czynią zstępujący do grobu,
dla których Twa wiarygodność już nie ma znaczenia.
Jedynie żywi i tylko oni mogą Ciebie sławić,
dokładnie w ten sposób, jak ja czynię to dzisiaj.
Każde pokolenie powinno dzieci swe pouczać
o Tobie i Twojej niewzruszonej wiarygodności.
Ponieważ Ty, PANIE, zdrowie mi przywróciłeś,
dlatego będę Cię wielbił pieśnią przy wtórze instrumentów
w Twej świątyni, PANIE, do końca dni moich.

===================

1 Hebr. Szeol – kraina umarłych.

Iz 43,11-13 (NPD)

4 września 2023

Iz 32,1-4 (NPD)

4 września 2023