Iz 3,10-11 (NPD)

Jedynie ludziom prawym będzie dobrze się wiodło, ci będą się cieszyć owocami swej pracy. Tak samo jest pewna zagłada niegodziwców. Ci również otrzymają wszystko, na co zasłużyli; czeka ich wieczna kara za wszelkie ich postępki.

Iz 26,12 (NPD)

19 września 2023

Iz 8,13 (NPD)

19 września 2023