Iz 26,12 (NPD)

Ty, PANIE, jesteś źródłem naszego pokoju,
bo wszystko, co czynisz, jest dla naszego dobra.

Iz 51,7-8 (NPD)

18 września 2023

Iz 3,10-11 (NPD)

18 września 2023