Księga Izajasza 30,9–13 (NPD)

Lud ten jest narodem wiecznie zbuntowanym,
są ciągle zakłamani, Prawu nieposłuszni.
Do proroków mówią: „Przestańcie już! Zamilczcie!
Mamy dość słuchania przestróg i pouczeń!
Czy musicie ciągle wspominać o prawdzie?
Mówcie nam raczej o tym, co sercu jest miłe,
choćby były to kłamstwa, zwodnicze złudzenia!
Zmieńcie już swoje przesłanie i przestańcie nas męczyć
ciągłym gadaniem o Świętym Izraela!”.
Z tego to powodu Święty Izraela
takie przesłanie poleca im przekazać:
„Ponieważ moje Słowo w pogardzie ciągle macie,
w fałszu i przewrotności ufność swą składając,
nagłe nieszczęście wkrótce was dopadnie.
Runie z góry na was jak mur popękany,
który się wybrzusza i z hukiem zawala”.

Księga Kapłańska 26,27-35 (NPD)

20 lutego 2019

1 Księga Samuela 15,29 (NPD)

20 lutego 2019