1 Księga Samuela 15,29 (NPD)

Bo Ten, który jest Chwałą Izraela, nigdy nie kłamie i nigdy nie żałuje. On nie jest jak człowiek, by czegoś miał żałować!

Księga Izajasza 30,9–13 (NPD)

21 lutego 2019

Księga Przysłów 3,31-32 (NPD)

21 lutego 2019