Iz 30,15 (NPD)

Pan BÓG(*1) – Święty Izraela(*2) – ma dla was jeszcze takie przesłanie:
„Ocalić was może jedynie powrót do mnie i pokorne na mnie oczekiwanie. Zachowajcie więc spokój i niezłomnie trwajcie w ufności do mnie”.
Wy jednak w swej pysze ani jednego, ani drugiego wcale nie pragniecie.
══════════
(*1) Hebr. Adonai JHWH.

(*2) Hebr. Kadosz.

Iz 29,22b-24 (NPD)

4 listopada 2023

Iz 40,6b-8 (NPD)

4 listopada 2023