Iz 29,22b-24 (NPD)

Mój lud nie będzie już bladł ze strachu ani wstydem się nie okryje, gdyż ujrzy swe liczne potomstwo – dzieło rąk moich. Wtedy uznają moją świętość i pełni bojaźni będą czcić mnie jako Boga(*1), mnie – Świętego(*2) Izraela. Poznają Prawdę(*3) ci, którzy dotąd błądzili duchowo, a ci, którzy szemrali, rozum odzyskają.
══════════
(*1) Hebr. Elohim.

(*2) Hebr. Kadosz.

(*3) Por. J 14,6.

Iz 29,13-14 (NPD)

3 listopada 2023

Iz 30,15 (NPD)

3 listopada 2023