Iz 29,13-14 (NPD)

Ponieważ ten naród kieruje do mnie tylko słowa i czci mnie jedynie swoimi wargami, podczas gdy ich serca są daleko ode mnie, dlatego hołdy, które mi składają, nie mają dla mnie żadnego znaczenia, gdyż są jedynie wyrazem tradycji, jakiej się wyuczyli. Dokonam więc wśród nich rzeczy zdumiewających, którymi ukażę im, że przemyślność mędrców jest w moich oczach głupotą, a wiedza uczonych nie ma nic wspólnego z rozumem.

Iz 26,19 (NPD)

2 listopada 2023

Iz 29,22b-24 (NPD)

2 listopada 2023