Iz 51,7-8 (NPD)

Słuchajcie mnie wszyscy rozumiejący, na czym polega moja sprawiedliwość(*1), wszyscy przechowujący w swoich sercach prawość. Nie bójcie się ludzkich obelg i zniewag się nie lękajcie, ponieważ oni sami zniszczeją jak znoszone ubranie, a ich sprawiedliwość zginie jak wełna pożarta przez mole! Tymczasem moja sprawiedliwość będzie trwała na wieki, a zbawienie, które przygotowałem, będzie głoszone z pokolenia na pokolenie.

===========

(*1) Całe przesłanie Biblii wyraźnie pokazuje, że Boża sprawiedliwość ujawniona została tylko w Jezusie Chrystusie, który na krzyżu złożył ofiarę z samego siebie dla odkupienia ludzkości spod wpływu mocy grzechu (por. Rz 3,22).

Iz 51,4-5 (NPD)

17 września 2023

Iz 26,12 (NPD)

17 września 2023