Księga Hioba 38,4-7 (NPD)

Gdzie byłeś, kiedy ja swym Słowem Ziemię kształtowałem?
Odpowiedz, skoro twierdzisz, że wiesz tak wiele!
Czy wiesz kto wyznaczył wszystkie jej rozmiary
mierząc ją dokładnie swym sznurem mierniczym?
Na czym się opierają jej mocne fundamenty?
Czy wiesz kto ustanowił jej kamień spajający(*1),
kiedy aniołowie – jak poranne gwiazdy –
śpiew swój podnosili wielbiąc mnie z radością?

══════════

(*1) Dosł. „kamień narożny” – por. Mt 21,42; Mk 12,10; Łk 20,18; Rz 9,33; 1 P 2,6-7.

Księga Hioba 31,3 (NPD)

29 października 2019

Księga Hioba 31,1 (NPD)

29 października 2019