Księga Hioba 31,1 (NPD)

Z moimi oczami zawarłem przymierze,
aby ich nie sycić widokiem obcych kobiet(*1).

══════════

(*1) Dosł. „dziewic” (co w starożytnym hebrajskim było równoznaczne z: „panien”). Szerszy biblijny kontekst zawarty w Prz 5,15-20 oraz Prz 7,1-27 wskazuje, że mężczyzna powinien sycić swe oczy i pragnienia w bliskiej relacji ze swoją żoną, a nie z cudzą lub obcą kobietą.

Księga Hioba 38,4-7 (NPD)

30 października 2019

Księga Hioba 31,5-8 (NPD)

30 października 2019