Księga Hioba 31,5-8 (NPD)

A jeśli kiedykolwiek kogoś okłamałem,
lub ktoś stał się ofiarą mojego oszustwa,
to niech Bóg mnie osądzi w swej sprawiedliwości,
On przecież wie dokładnie, czy jestem niewinny.
Jeżeli zaś kiedykolwiek zboczyłem z Jego drogi

i podążyłem za tym, co wzrok mój przykuło
serce moje wiążąc swą pożądliwością
a ręce plamiąc popełnianym grzechem,
to niech ktoś inny zbierze wszystko, co zasiałem,
lub wyplenione zostanie to, co posadziłem!

Księga Hioba 31,1 (NPD)

31 października 2019

Księga Hioba 31,4 (NPD)

31 października 2019