Księga Hioba 31,4 (NPD)

Czy Bóg nie widzi wszystkiego, co czynię?
Czyż moje kroki nie są Jemu znane?

Księga Hioba 31,5-8 (NPD)

1 listopada 2019

Księga Hioba 31,24-25 (NPD)

1 listopada 2019