Księga Hioba 31,24-25 (NPD)

Czy swoją ufność w złocie pokładałem
i w nim znajdowałem poczucie bezpieczeństwa?
Czy szczęścia w bogactwie upatrywałem
i dobrach, które zdobyłem własnymi rękami?

Księga Hioba 31,4 (NPD)

2 listopada 2019

Księga Hioba 31,26-28 (NPD)

2 listopada 2019