Księga Hioba 31,26-28 (NPD)

Czy widząc słońce na nieboskłonie
lub księżyc wędrujący swą srebrzystą ścieżką
poczułem w sercu skrywane pragnienie,
by cześć im składać, hołdy im zanosić(*1)?
Grzechem by to było i karalną hańbą,
zdradą Boga, który zasiada na wysokościach.

==========

(*1) W tekście hebr. „moja ręka dotykała ust [śląc im] pocałunek”.

Księga Hioba 31,24-25 (NPD)

3 listopada 2019

Księga Hioba 31,21-23 (NPD)

3 listopada 2019