List do Galatów 3,1-5 (NPD)

O bezmyślni Galaci, kto was tak strasznie omamił? Przecież wcześniej otrzymaliście właściwe zrozumienie tego, kim jest Jezus Chrystus, który został za was ukrzyżowany! Teraz zaś tylko jednego chciałbym się od was dowiedzieć: czy Bożego Ducha Uświęcenia otrzymaliście na podstawie stosowania się do Prawa Religijnego(*1), czy dlatego, że okazaliście posłuszeństwo Chrystusowi(*2) składając w Nim swoje zaufanie? Czy jesteście aż tak bezrozumni, że po rozpoczęciu życia według nowego sposobu myślenia – to znaczy według ducha(*3) – pragniecie teraz wrócić do funkcjonowania według starej natury(*4)?! Czy na marne przeszliście przez tak wiele doświadczeń? Oby nie okazało się, iż wszystko to rzeczywiście było na marne! Czy Ten, który tak hojnie obdarował was swoim Duchem, i który tak potężnie działa w was swoją mocą, dokonuje tego wszystkiego z uwagi na wasze starania o przestrzeganie Prawa Religijnego, czy dlatego, że całe swoje zaufanie(*5) złożyliście w Chrystusie?

==============

(*1) Dosł. Prawa (gr. Nomos) – chodzi o Prawo Mojżeszowe.

(*2) Apostoł Paweł wyjaśnia tu dobitnie, że otrzymanie Bożego Ducha Uświęcenia (Ducha Świętości) jest ściśle związane z okazaniem Chrystusowi ufnego posłuszeństwa (wiary). Nie jest więc ani efektem poproszenia o to, ani skutkiem zabiegania o zstąpienie tego Ducha, ani praktykowania jakichkolwiek technik relaksacyjnych czy też stosowania innych zabiegów. Jest to owoc okazania poddania się Chrystusowi w posłuszeństwie Bożemu Słowu.

(*3) Gr. pneuma występuje tu bez żadnego rodzajnika.

(*4) Gr. sarks.

(*5) Gr. pistis – wiara.

1 Księga Samuela 2,3 (NPD)

13 sierpnia 2020

List do Galatów 6,2-5 (NPD)

13 sierpnia 2020