1 Księga Samuela 2,3 (NPD)

Nie puszcie się dumnym i aroganckim mówieniem, gdyż PAN zna każdą sprawę i On osądza wszystko według tego, co się faktycznie czyni.

2 List do Koryntian 1,19-22 (NPD)

12 sierpnia 2020

List do Galatów 3,1-5 (NPD)

12 sierpnia 2020