List do Galatów 6,2-5 (NPD)

Jedni drugim pomagajcie w dźwiganiu ciężarów życia, gdyż w ten sposób wypełnicie Prawo Chrystusowe(*1). Bądźcie jednak czujni, byście – pomagając komuś – sami nie zaczęli uważać się za lepszych i nie zwiedli samych siebie. Nie porównujcie się też do nikogo, lecz niech każdy z was bada własne postępowanie, aby za powód do chluby miał swe czyste serce, a nie postrzeganie siebie na tle innych. Ci zaś, którzy doświadczają pomocy, niech się do niej nie przyzwyczajają i niech nie zapominają, iż ostateczna odpowiedzialność za noszenie własnych ciężarów spoczywa na nich samych(*2).

============

(*1) Prawem Chrystusowym jest przykazanie postępowania wobec braci w wierze z ofiarną Bożą miłością.

(*2) Dosł. „swój ciężar poniesie”. Chodzi o to, że każdy ma swoje odpowiedzialności, z których nikt go nie zwolni, nawet jeśli przez chwilę otrzymuje pomoc od braci lub sióstr w Chrystusie, to nie powinien z rozmysłem przerzucać na nich swoich ciężarów (por. Rz 14,12).

List do Galatów 3,1-5 (NPD)

14 sierpnia 2020

List do Galatów 3,6-8 (NPD)

14 sierpnia 2020