List do Filipian 4,8 (NPD)

W końcu, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe i szlachetne, co jest sprawiedliwe i czyste. Bądźcie przesiąknięci życzliwością i przychylnością, koncentrując swoje myśli tylko na tym, co ma prawdziwą wartość, co jest Bogu miłe i godne pochwały(*1).

==========

(*1) Por. Rz 12,2; 1 P 2,12.

List do Filipian 4,1 (NPD)

26 marca 2020

List do Filipian 4,4-7 (NPD)

26 marca 2020