List do Filipian 4,1 (NPD)

Zatem, proszę was moi umiłowani bracia i siostry, za którymi tak bardzo tęsknię – radości i wieńcu mojej chwały(*1) – trwajcie w PANU! Trwajcie w Nim niezłomnie!

══════════

(*1) Por. 1 Tes 2,19.

Nowa publikacja NPD

25 marca 2020

List do Filipian 4,8 (NPD)

25 marca 2020