List do Filipian 4,4-7 (NPD)

W każdej chwili radujcie się w PANU! Jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza wyrozumiała łagodność będzie znana wszystkim ludziom(*1), gdyż PAN jest blisko! Niczym się już nie zamartwiajcie(*2), lecz w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, przedstawiajcie Bogu wasze prośby. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

============

(*1) Por. 1 P 2,12.

(*2) Por. Mt 6,34; Mt 10,19; Mk 13,11; Łk 12,11.

List do Filipian 4,8 (NPD)

27 marca 2020

List do Filipian 1,3-5 (NPD)

27 marca 2020