List do Filipian 1,3-5 (NPD)

Przede wszystkim chciałbym, abyście wiedzieli, że ilekroć was wspominam, zawsze z głębi serca dziękuję za was Bogu. W każdej modlitwie z radością wstawiam się za wami wszystkimi, z uwagi na wasz udział w powierzonym mi zadaniu rozpowszechnienia Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie, w której ogłaszanie jesteście zaangażowani od pierwszego dnia, gdy tylko ją poznaliście.

List do Filipian 4,4-7 (NPD)

28 marca 2020

List do Filipian 3,10-16 (NPD)

28 marca 2020