Księga Ezechiela 44,18.23 (NPD)

Natomiast kapłani (…)

Mają lud mój uczyć, by wiedział jak rozróżnić
rzeczy święte od tego, co jest pospolite,
i to, co jest czyste, od tego, co hańbiące.

Dzieje Wysłanników Jezusa 4,11-12 (NPD)

23 czerwca 2019

2 Księga Kronik 16,9 (NPD)

23 czerwca 2019