2 Księga Kronik 16,9 (NPD)

PAN bowiem swoim wzrokiem bada całą Ziemię,
aby wzmacniać tych, którzy mają wobec Niego szczere serca.

Księga Ezechiela 44,18.23 (NPD)

24 czerwca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 13,9-13 (NPD)

24 czerwca 2019