Dzieje Wysłanników Jezusa 4,11-12 (NPD)

I to właśnie ten Jezus jest owym zapowiadanym kamieniem, którym wy, budowniczowie, wzgardziliście, a który okazał się głównym kamieniem spajającym(*1). Dlatego też w nikim innym nie ma zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia(*2), w którym moglibyśmy zostać zbawieni(*3).

——————

(*1) Por. Ps 118,22 oraz przypis do Ef 2,20.

(*2) Jasne określenie Bożego planu zbawienia. Wypowiedź ta odnosi się również do znaczenia imienia Jezus, które znaczy „Bóg zbawia”.

(*3) Por. Mt 17,5; Mk 9,7; Ef 1,3-12; 2 P 1,16.

Księga Ezechiela 18,31-32 (NPD)

22 czerwca 2019

Księga Ezechiela 44,18.23 (NPD)

22 czerwca 2019