Księga Ezechiela 36,26–27 (NPD)

I dam nowe serce i nowego ducha.
Z waszego wnętrza zabiorę skamieniałe serca
a w to miejsce złożę serca nowe, wrażliwe.
I mojego Ducha złożę w waszych wnętrzach,
abyście posłusznie pełnili moją wolę.

Księga Przysłów 6,12-14 (NPD)

2 kwietnia 2019

Księga Ezechiela 22,28-29 (NPD)

2 kwietnia 2019