Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 6,25-34 (NPD)

Z uwagi na to mówię wam: nie zamartwiajcie się na zapas o swoje utrzymanie – ani o to, co będziecie jeść i pić, ani o to, w co będziecie się ubierać. Czyż wasza dusza(*1) nie jest ważniejsza od pokarmu, a ciało od ubrania? Aby to pojąć spójrzcie na ptaki szybujące po nieboskłonie. Nie sieją, żniw nie urządzają, w stodołach niczego nie gromadzą, a wasz Niebiański Ojciec stale je żywi. Czyżbyście nie rozumieli tego, że dla Niego jesteście ważniejsi niż one? Czy zamartwianie się doda wam czegokolwiek prócz kolejnych zmartwień? Czy ktokolwiek z was potrafi przez zamartwianie się zmienić swój wygląd lub dodać sobie pół metra wzrostu(*2)? A dlaczego tak bardzo zabiegacie o stroje? Przypatrzcie się kwiatom(*3) rosnącym na polach i wyciągnijcie wnioski z ich życia! Nie trudzą się ani nie przędą, a przecież nawet Salomon w całym swym przepychu nie był ubrany tak wystawnie jak one. Skoro więc Bóg tak wspaniale odziewa polne kwiaty, które dzisiaj są, a jutro będą jedynie sianem wrzucanym do pieca, to czyż z większą troską nie zadba o was? Dlaczego wasze poleganie na Bogu jest tak mizerne?! Porzućcie w końcu zamartwianie się w stylu: „Co będziemy jeść?”, „Co będziemy pić?” albo: „W co się ubierzemy?”. Przecież wasz Ojciec w Niebiosach doskonale wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Nie postępujcie jak poganie, którzy zabiegają o to wszystko!  Wy ze wszystkich sił troszczcie się o sprawy Bożego Królestwa i o wzrastanie w Bożej sprawiedli­wości(*4), a wszystko, co do tego jest potrzebne, będzie wam dodane(*5)! Nie zamartwiajcie się na zapas o to, co zdarzy się jutro! Jutro zajmiecie się tym, co będzie jutro. Dziś natomiast rozprawcie się ze złem, które dostrzegacie w sobie dzisiaj!(*6).

══════════

(*1) Gr. psyche.

(*2) Dosł. „dodać łokieć wzrostu”. Łokieć był starożytną miarą długości, która wśród ludów semickich równała się ok. 55 cm. Niektórzy werset ten tłumaczą jako przedłużenie życia, z uwagi na dwuznaczność greckiego słowa helikia, które dosł. oznacza wielkość, dojrzałość (rozumianą w sensie wzrostu lub wieku). Redakcja NPD wybrała jednak wzrost, z uwagi na jednoznaczne określenie miary długości liniowej: „łokieć”.

(*3) W oryginale nazwa niejasna, może oznaczać różne dzikie polne kwiaty.

(*4) Zgodnie z 1 Kor 1,30 sprawiedliwością Bożą jest tylko sam Chrystus. Jego uczniowie powinni więc zabiegać przede wszystkim o to, aby nasiąkać Jego charakterem.

(*5) Ta obietnica ma bardzo wyraźny warunek, o którym osoby przyznające się do Jezusa zdają się czasami zapominać.

(*6) Por. Hbr 4,6-7.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 6,19-24 (NPD)

19 maja 2019

Księga Izajasza 46,9-10 (NPD)

19 maja 2019