Księga Izajasza 46,9-10 (NPD)

Wspomnijcie tylko czego dokonałem!
wszystko, co przez wieki czyniłem na Ziemi.
Tylko ja jestem Bogiem i nie ma innego,
Bogiem jedynym, z którym nikt równać nie może!
Tylko Ja w prawdzie obwieszczam przyszłe sprawy
to, co się wydarzy, zanim się to stanie.
To, co ja planuję, spełni się niechybnie,
bo zawsze czynię wszystko, cokolwiek zamierzam.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 6,25-34 (NPD)

21 maja 2019

Księga Izajasza 13,11 (NPD)

21 maja 2019