Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,27-32 (NPD)

Straszliwa kara czeka was obłudni znawcy Pisma i faryzeusze! Jesteście bowiem jak groby pobielone wapnem – na zewnątrz piękne i zadbane, lecz w środku pełne trupich kości i wszelkiej zgnilizny. Tak samo i wy: na zewnątrz prezentujecie się ludziom jako prawi, zachowujący Boże nakazy, lecz w środku jesteście pełni fałszu i nieprawości!

Straszliwa kara czeka was znawcy Pisma i faryzeusze z powodu waszej wielkiej hipokryzji. Wznosicie bowiem pomniki prorokom, a jednocześnie pielęgnujecie monumenty ludzkiej chwały swoich przywódców i nauczycieli(*1), którzy ich mordowali. Mówicie przy tym: „Gdybyśmy żyli w czasach naszych nauczycieli(*2), nigdy nie wzięlibyśmy udziału w przelewaniu krwi proroków”. Czyż sami nie potwierdzacie w ten sposób, że jesteście spadkobiercami nauczania tamtych zabójców, którzy zabijali proroków? Zresztą i wy sami już niedługo dopełnicie miary swoich przodków(*3).

══════════

(*1) Dosł. „sprawiedliwym” (gr. dikaios). Słowo to pochodzi z hebr. cadik (sprawiedliwy). Cadykami (rabinami) byli charyzmatyczni przywódcy i nauczyciele, którzy wywierali wielki wpływ na uczniów szkół chasydzkich (faryzejskich).

(*2) Dosł. „ojców”. Słowo to było powszechnie stosowane w relacji pomiędzy uczniami, a ich mistrzami (nauczycielami). Jezus występował przeciwko takiej praktyce – por. Mt 23,9.

(*3) Jezus zapowiada tu ich kolejną zbrodnię – swoją męczeńską śmierć, do której doprowadzą potomkowie wcześniej wspomnianych zbrodniarzy. W oryginale użyty jest tryb rozkazujący, który w tym zdaniu ma charakter koncesywny, stąd Redakcja NPD zdecydowała się na użycie czasu przyszłego.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,23-26 (NPD)

11 czerwca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 23,33-36 (NPD)

11 czerwca 2019