Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,8-9 (NPD)

Jeśli chodzi o koniec obecnego świata to bądźcie ostrożni, by nie dać się komukolwiek zwieść! Pojawi się bowiem wielu takich, którzy będą się podszywać pode mnie(*1). Będą twierdzić, że są moimi sługami(*2) i głosić: JA JESTEM(*3). Będą zapowiadać, iż koniec świata jest bliski! Wy jednak nie idźcie za nimi!  A kiedy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie wpadajcie w panikę, gdyż te sprawy muszą się wydarzyć, lecz koniec nie nastąpi wcale tak szybko.

══════════

(*1) Mamy tu do czynienia z pewną grą słów. Mateusz w swojej relacji pisze wprost, że owi zwodziciele będą twierdzić, że są Mesjaszami (Chrystusami) – por. Mt 24,5. Natomiast Łukasz i Marek piszą, że owi zwodziciele będą głosić imię „JA JESTEM”, który to grecki zwrot jest bezpośrednim nawiązaniem do imienia, jakim Bóg przedstawił się po hebrajsku Mojżeszowi: JHWH (JESTEM, KTÓRY JESTEM). Apostoł Jan w swojej Dobrej Wiadomości pokazał, że Jezus sam wielokrotnie używał tego zwrotu wskazując Żydom na swoją Boskość. Szczepan w swojej przemowie, gdy był kamienowany (por. Dz 7,30-38 w zestawieniu z 1 Kor 10,4), odkrył wielką tajemnicę, że owym wysłannikiem (gr. angelos) PANA, który objawił się Mojżeszowi w płonącym ciernistym krzewie, i który przedstawił się mu jako JHWH, był sam Chrystus. Potwierdzenie tego znajdujemy w pismach Apostoła Jana (por. J 6,20; J 6,35; J 8,12; J 10,7; J 10,9; J 10,11; J 10,14; J 11,25; J 14,6; J 14,11; J 15,1; Ap 1,8; Ap 1,17; Ap 2,23; Ap 21,6; Ap 22,13).

(*2) Dosł. „przyjdą w moim imieniu”.

(*3) Gr. EGO EIMI – jest to greckie tłumaczenie hebrajskiego JHWH, które jest odczytywane: Jahwe, lub mniej poprawnie: Jehowa.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,10-19 (NPD)

17 września 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 20,41-21,6 (NPD)

17 września 2019