Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,34-36 (NPD)

Pilnujcie samych siebie, by serca wasze nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo czy codzienne troski związane z bieżącym funkcjonowaniem, gdyż wówczas Dzień Sądu zaskoczy was niespodziewanie, niczym potrzask. Gdy on nastanie, w jednej chwili ogarnie wszystkich ludzi na całej Ziemi.  Czuwajcie więc nieustannie, modląc się o to, byście okazali się wystarczająco silni, by przetrwać wszystkie doświadczenia, które mają nastąpić i godnie stanąć przede mną – Synem człowieczym.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 12,54-59 (NPD)

15 września 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,10-19 (NPD)

15 września 2019