Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 12,1-3 (NPD)

W tym czasie wokół Jezusa gromadziły się już dziesiątki tysięcy ludzi. Tłumy były tak wielkie, że ludzie tratowali się wzajemnie, by tylko zbliżyć się do Jezusa i posłuchać Jego nauczania. On jednak był skoncentrowany głównie na szkoleniu uczniów. Wpajając im zasady, którymi powinni się kierować, powtarzał często:

— Wystrzegajcie się postawy obłudy i hipokryzji – tego kwasu, którym faryzeusze są tak mocno przesiąknięci!  Jednak nic z tego, co oni starają się zasłaniać, nie będzie zasłonięte na zawsze, ani to, co skrywają, nie pozostanie skryte na zawsze!  Wy natomiast postępujecie inaczej. Niezależnie, czy mówicie coś prywatnie – pod osłoną nocy, czy publicznie – w świetle dnia, postępujcie zawsze tak jakbyście byli heroldami, którzy stojąc na dachach(*1) domostw, głośno wołają!

══════════

(*1) W tamtym klimacie budowano płaskie dachy, które jednocześnie były tarasami. Były to znakomite miejsca dla heroldów, z których mogli ogłaszać obwieszczenia władców.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,37-54 (NPD)

8 września 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 12,4-12 (NPD)

8 września 2019