Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 3,33-36 (NPD)

Kto jednak przyjmuje Jego [tzn. Chrystusa] świadectwo, ten wyraźnie potwierdza, że Bóg jest wiarygodny.  On zaś, będąc posłanym przez Boga, głosi Słowo Przedwiecznego(*1), gdyż ma On w sobie Jego Ducha i to bez żadnych ograniczeń.  Ojciec miłuje Syna i wszystkich, których prowadzi On swoją ręką. Zatem każdy, kto trwa w ufności do Syna, ma w Nim odwieczne i nieskończone Boże Życie; kto zaś nie poddał(*2) się Synowi, nie ma możliwości doświadczenia tego Życia, gdyż nadal pozostaje pod Bożym gniewem.

══════════

(*1) Dosł. „Słowo Boga”.

(*2) Gr. apeithon. Słowo to oznacza również „brak uległości”, „brak posłuszeństwa” i „brak wiary”. Uległość (poddanie) Chrystusowi w oczywisty sposób weryfikuje się w tym, czy ktoś jest posłuszny Jego Słowu.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 3,18-21 (NPD)

8 lutego 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 4,19-24 (NPD)

8 lutego 2019