Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 3,18-21 (NPD)

Kto trwa w zaufaniu do Syna, ten nie zostanie potępiony, lecz ten, kto nie ufa Jego Słowu, sam wydaje na siebie wyrok potępienia, ponieważ swoją postawą pokazuje, że nie zaufał Jedynemu Prawowitemu Synowi Bożemu.  A Sąd Boży już dokonuje się – tu i teraz – w następujący sposób: Światłość przyszła na świat, jednak wielu pokazało, że umiłowali ciemność. Należą do nich ci, którzy nie chcą porzucić zła i ciągle w nim trwają, co jest widoczne w ich czynach. Każdy bowiem, kto trwa w grzechu, w niezbity sposób pokazuje, iż w głębi swego serca nienawidzi Światłości. Taki człowiek nie garnie się do Światłości, aby nie okazało się czym w rzeczywistości jest to, co robi.  Lecz ten, który podporządkowuje się nakazom Prawdy ujawnionej w Chrystusie(*1), lgnie do Jego Światłości, aby w blasku Jego Słowa potwierdziło się, że to, co czyni, co jest wolą Boga.

══════════

(*1) Por. J 14,6 a także 2 J 1,2-4 oraz 3 J 1,1-4.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 3,4-8 (NPD)

7 lutego 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 3,33-36 (NPD)

7 lutego 2019