Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 1,29-31 (NPD)

Kiedy następnego dnia Jan ujrzał Jezusa zmierzającego w jego kierunku, powiedział:

— Oto Baranek Boży, który weźmie na siebie grzech świata.  On jest Tym, o którym powiedziałem, że idzie za mną. Jednak w swej istocie jest On Tym, który był przede mną, ponieważ istniał zanim ja się narodziłem.  Wcześniej nie wiedziałem, iż to On jest zapowiadanym od dawna Bożym Barankiem(*1). Po to jednak zostałem posłany z misją zanurzania ludu w wodę, aby On ujawnił się Izraelowi(*2).

══════════

(*1) Jan zwany „Chrzcicielem” i Jezus byli bliskimi krewnymi w tym samym wieku. Z pewnością znali się ze spotkań rodzinnych i wspólnych zabaw w młodości. Dlatego z wypowiedzi Jana przebija zdumienie, wręcz szok. Dopiero następne wersety wyjaśniają, w jaki sposób Jan otrzymał poznanie, że Jezus jest Mesjaszem.

(*2) Chrzest Jana był więc ustanowiony po to, aby przygotować naród Izraela na przyjęcie Jezusa jako Mesjasza.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 14,19-21 (NPD)

30 stycznia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 1,17-18 (NPD)

30 stycznia 2019