Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 1,17-18 (NPD)

I jak Prawo, z jego religijnymi regułami i zasadami, zostało przekazane ludowi Izraela przez Mojżesza, tak łaska i prawda stały się dostępne dla każdego w Jezusie Chrystusie(*1).  Dla wszystkich było dotąd oczywiste, że nikt nigdy nie widział Boga. Teraz jednak my dostąpiliśmy łaski ujrzenia Go, ponieważ TEN, KTÓRY JEST Jedynym Prawowitym(*2) Bogiem z głębi istoty Ojca(*3), objawił się nam w pełni.

══════════

(*1) Ani Boża łaska, ani Boża prawda nie są dostępne dla człowieka poza Chrystusem. To On w sobie przyniósł je na ten świat i tylko w Nim człowiek może ich doświadczać. Nie są one wartościami, które w Bożym zamiarze miałyby lub mogłyby istnieć samodzielnie poza Chrystusem. Są one częścią nierozerwalną częścią charakteru oraz istoty Chrystusa, dlatego człowiek poza Chrystusem jest automatycznie wykluczony z Bożej łaski i z Bożej prawdy.

(*2) Gr. monogenes.

(*3) Chodzi o cud wcielenia się Boga. Jezus został poczęty przez Bożego Ducha, a nie przez człowieka (por. także J 10,30 oraz J 14,9).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 1,29-31 (NPD)

1 lutego 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 2,23-25 (NPD)

1 lutego 2019