Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 14,19-21 (NPD)

Jeszcze chwila, a świat więcej mnie już nie zobaczy, lecz wy zobaczycie, ponieważ otrzymacie Życie, które jest we mnie.  Wtedy dopiero dogłębnie poznacie, co to znaczy być w kimś. Będziecie bowiem we mnie, a ja będę w was, dokładnie w taki sam sposób, jak teraz jestem w moim Ojcu.  A to, czy ktoś prawdziwie mnie miłuje, zostanie zweryfikowane według jednego tylko kryterium: czy zachowuje(*1) i stosuje(*2) moje Słowo(*3). Kto tak czyni ten mnie miłuje. Ten zaś, kto mnie miłuje, zostanie umiłowany przez Ojca, co oznacza, że i ja będę go miłować i dam się mu zobaczyć.

══════════

(*1) Gr. echo.
(*2) Gr. tereo.
(*3) Dosł. gr. entolas – por. z J 14,23.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 14,12-14 (NPD)

29 stycznia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 1,29-31 (NPD)

29 stycznia 2019