Księga Przysłów 1,7 (NPD)

Podstawą mądrości jest bojaźń(*1) PANA,
lecz głupcy gardzą wiedzą i karnością.

══════════

(*1) Bojaźń Boga nie jest lękiem przed Nim samym, ale lękiem przed utratą relacji z Nim. Bojaźń PANA polega więc na nienawidzeniu grzechu i zła, które separują człowieka od Niego (por. Prz 8,13).

Księga Przysłów 14,1 (NPD)

12 grudnia 2019

Księga Przysłów 13,19 (NPD)

12 grudnia 2019